Social Media Marketing

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμών.

Προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων.

1. Αντικείμενο των Διαγωνισμών.
Η εταιρεία Delezakis1954 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό μέσω κοινωνικών δικτύων με τίτλο «Διαγωνισμός» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί διά των διαδικτυακών τόπων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα ή σε διαφορετική περίπτωση σύμφωνα πάντα με τους όρους συμμέτοχης του εκάστοτε Διαγωνισμού και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω, (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα ορίζεται με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον εκάστοτε διαγωνισμό.
(περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού» και «Λήξη του Διαγωνισμού»).
Ο Διοργανωτής δίνεται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

5. Τρόποι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν
Follow στην σελίδα https://www.instagram.com/delezakisfurniture1954/ 
Like & share στην σελίδα https://www.facebook.com/DelezakisFurniture1954/
και Comment στο αντίστοιχο post του Διαγωνισμού
ή τις εκάστοτε ανάλογες ενέργειες σύμφωνα με τους τρόπους και όρους συμμέτοχης του αντίστοιχου Διαγωνισμού.

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον κατωτέρω όρο (Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού) .
Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.
Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

6. Δώρα.
Στα πλαίσια του Διαγωνισμού 1(μία/ένας) τυχερή-ος θα κερδίζει το εκάστοτε δώρο του διαγωνισμού.
Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής-τρια του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικείμενα.
Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων - μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του Δώρου.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.
Ο νικητής θα ανακηρύσσετε με τη διαδικασία της κλήρωσης.
Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιείτε μετά την οριστική λήξη του διαγωνισμού στα γραφεία του Διοργανωτή.
Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων.
Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινώνονται στον εκάστοτε Διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή ανάλογα με τον διαγωνισμό.
Οι νικητές καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή με προσωπικό μήνυμα στον ως άνω διαδικτυακό τόπο ανάλογα με τον Διαγωνισμό.
Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.
Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η αποστολή των στοιχείων του παραλήπτη.

9. Ευθύνη.
Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι συμμετέχοντες/επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

10. Δημοσιότητα.
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή.
www.delezakis.gr

11. Προσωπικά Δεδομένα.
Συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, που είναι απαραίτητα για τη μεταξύ μας επικοινωνία και δύναται να τα χρησιμοποιήσει για προωθητικές ενέργειες.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε διαγραφή, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε "Διαγραφή" στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Η ασφάλεια και ο σεβασμός των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση μας.

12. Τροποποίηση Όρων.
Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού καθώς και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Λαμίας.

14. Αποδοχή των όρων.
Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης της προωθητικής ενέργειας, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με την προωθητική ενέργεια ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τον Διοργανωτή και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

15. Αποποίηση Ευθύνης Διοργανωτή.
Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς των μεταξύ μας μηνυμάτων. Στον παραλήπτη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για προστασία του συστήματός του.
Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους.
Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως το Διοργανωτή έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων και από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

Search