Στη ενότητα αυτή παρουσιάζονται διάφορες εκδοχές προϊόντων, που κατασκευάστηκαν για πελάτες λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετικότητα, την αισθητική και τις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά. Ο εξατομικευμένος σχεδιασμός και η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση είναι για εμάς κανόνας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το σχεδιασμό, την παρουσίαση και την κατασκευή του δικού σας μοναδικού καναπέ.

Social Network


 

Our Brands Network


International Partners Network


vasikaridis 77b     danform delezakis 77c     

Site Map


Search